Nieuwe woorden recentelijk toegevoegd


jeugd: < ONl. iuginde periode dat men jong is
onmogelijk: < on- ONl. un- niet + mogelijk > mogen: < ONl. mugon kunnen.
kluis: < MNl. cluse afgesloten ruimte.
naïef: < Fr. naïf natuurlijk < L. nativus oorspronkelijk, door de natuur gevormd.
herberg: < ONl. heribergi legerplaats.
arbeid: < ONl. aruit moeite, inspanning
gras: < ONl. gers(a) gras, grasland.