absorberen

absorberen: < Fr. absorber opslurpen < L. absorbēre < ab- van iets af + sorbēre slurpen.

Plaats een reactie