akte

akte: < MNl. achte ambtelijk, akte < L. acta handelingen, verslag.

Plaats een reactie