annexeren

annexeren : < Fr. annexer < L. annectere vastknopen, vasthechten < ad- naar...toe + nectere knopen, vlechgten.

Plaats een reactie