arriveren

arriveren: < Fr. arriver bereiken < L. adrivare landen < ad- naar...toe + ripa kust, strand.

Plaats een reactie