assertie

assertie: < Fr. assertion bewering in rechte < L. assertio verklaring, bevestiging.

Plaats een reactie