basalt

basalt: < L. basaltes hardsteen < Gr. basanites steen uit Bashan, Oost Jordanie