bedreven!

bedreven!: < vertaling van L. exercere oefenen, exercitus geoefend.

Plaats een reactie