calorie

calorie: < Fr. calorie warmte eenheid < L. calor hitte + -ie

Plaats een reactie