carnivoor

carnivoor: Fr. carnivore vleeseter < L. carnivorus vleesetend < caro carn- vlees + -vorus eten.

Plaats een reactie