coherent

coherent: < L. cohaerent samen plakken < co- samen + haerere plakken.

Plaats een reactie