commanderen

commanderen: < Fr. commander < L. commendare toevertrouwen < com- samen + mandare geven, toevertrouwen, in iemands handen leggen.

Plaats een reactie