comprimeren

comprimeren: < L. compromittere beloven aan elkaar < com- samen + promittere naar voren bregen, beloven < pro- naar voren + mittere sturen.

Plaats een reactie