connotatie

connotatie:< L. connotatio samen merken < com- samen + notare aantekenen, schrijven < nota teken, kenteken.

Plaats een reactie