consequent

consequent:< Fr. conséquent als gevolg < L. consequi onmiddellijk volgen, aansluitend < con- samen + sequi volgen.

Plaats een reactie