constitueren

constitueren: < Fr. constituer vaststellen < L. constituere tot stand brengen, stichten, regelen < com- samen + statuere plaatsen < stare staan.

Plaats een reactie