coöperatie

coöperatie: < Fr. coopération samenwerking < L. cooperatio samenwerking < com- samen + operari werken < opus werk.

Plaats een reactie