corporale

corporale: < L. corporale van of behorend tot het licham, lichamelijk < corpus licham.