culmineren

culmineren: < Fr. culminer toppunt bereiken < L. culmen, culmin- het hoogste punt, top, spits.