cursief

cursief: < L. cursivus lopend schrift < currere (snel) lopen.

Plaats een reactie