debuteren

debuteren: < Fr. débuter een eerste stoot geven < buter vroeger stoot.

Plaats een reactie