defaitisme

defaitisme: < Fr. dèfaitisme moedeloosheid < dèfaite niet handelen < dè- weg van + faire < L. facere maken, doen.

Plaats een reactie