deporteren

deporteren: < Fr. déporter < L. deportare < de- weg + portare dragen.!?!

Plaats een reactie