diligent

diligent: < Fr. diligent vlijtig, voortvarend < L. diligens houden van, attent, nauwgezet, zorgzam < diligere houden van. ?!?

Plaats een reactie