dreunen

dreunen: < Nl. dreunen klanknabootsing van zwaar trillen geluid < Got. drunjus geluid.

Plaats een reactie