dubio

dubio: < MNl. dubio, in dubio twijfelachtig < L. dubiosus twijfelachtig < dubius besluiteloos, onbeslist < dubare twijfelen < duo twee + -osus vol van.

Plaats een reactie