elite

elite: < Fr. élite keuze, beste deel < élire verkiezen < L. ēligere verkiezen < ex- uit + legere kiezen.

Plaats een reactie