-er²

-er²: < OEng. -ra vormt vergelijkende voornaamwoorden en bijwoorden. Voorbeeld : sneller, slimmer.