evalueren

evalueren:< Fr. evaluer schatten < L. ex- uit + valere waarde hebben.

Plaats een reactie