executeren

executeren: < MNl. executeeren uitvoeren < Fr. exécuter uitvoeren, terechtstellen < L. exectare uitvoeren, totstandbrengen < ex- voltooiing + sequi volgen.

Plaats een reactie