exploderen

exploderen: < L. explodere wegjagen door klappen < ex- uit + plaudere klappen.