faculteit

faculteit: < Fr. faculté universitaire afdeling < L. facultas mogelijkheid, aanleg < facilis gemakkelijk < facere makken, doen.

Plaats een reactie