fataal

fataal: < Fr. fatal < L. fatalis noodlottig < fatum < L. fatum lot, godsspraak, voorspelling < fari spreken, voorspellen.

Plaats een reactie