! bestuur

! bestuur: < be- voorvoegsel waarmee de actie van het werkwoord naar iets toe werd gedaan / gericht + stuur.

! not quite right im-

! not quite right, im-: < L. niet, im- is een vorm van "in-" die wordt gebruikt voor woorden die met de letters "m" , "b" en "p" beginnen. Bv. immatuur, imbeciel, imperium

!aak

!aak: < MNl. àke < OFries ak(e) boat met een plate bodem.

!aak

!aak: < MNl. àke < OFries ak(e) boat met een plate bodem.

!aan

!aan:< Gr. ana op, naar boven.

!achterhoudsel

!achterhoudsel: < Gr. apoeros verderweg < af weg van.

!alert

!alert: < Fr. alerte pas op!

!allure

!allure: < Fr. aleurier aantrekking < L. ad- te + luere lokken.

!amateur

!amateur: < Fr. < L. amator < amare liefde.