überhaupt

überhaupt: < D. überhaupt over het geheel genomen.

uitdijen

uitdijen: < MNl. dijen groeien, toenemen in omvang < Got. Þeihan gedijen.