iatrogeen

iatrogeen: < Gr. iatros arts + geen

id

id: < Gr. es dat < L. id dat.

idealisme

idealisme: < Gr. ideā vorm, model + -ology studie van

idee

idee: < L. idea model < Gr. ideā vorm, model, idee, begrip.

identiteit

identiteit: < ML. identitas < idem dezelfde.

ideologie

ideologie: < Gr. idea idee + -logie < L. logia studie van.

idioom

idioom: < Gr. idioma bijzondere gesteldheid < idioomai ik eigen mij toe.