jodelen

jodelen: < HD. jodeln klanknabootsing.

jodium

jodium: < Gr. ioeides violette kleurig < ion violette + eidos uiterlijk. Bij verhitting komt een violette damp er vanaf.

jofel

jofel: < Heb. jofeh aangenaam, nuttig.

jojo

jojo: < Fr. joujou stuk speelgoed.

jolijt

jolijt: < Fr. joli vrolijk < ON. jōl kerstmis.

jong

jong: < OI. yuvan jong(e man.)

jonker

jonker: < MNl. jonker jongere zoon van een edelman < jonchere jong edelman.

jonkvrouw

jonkvrouw: < jonker < MNl. jonker jongere zoon van een edelman < jonchere jong edelman + vrouw < ON. freyja vrouw.

jota

jota: < Gr. iōta Grieks letter ( Ii )

jou

jou: < Hollandse vorm van u.