obstinaat

obstinaat: < L. obstinatus < obstinare aanhouden.!?

obstructie

obstructie: < L. obstruct geblokkeerd < obstruere < ob- tegen + streure bouwen, opstaplen.

occludeeren

occludeeren: < L. occludere < occlus opgesloten.

occult

occult:< L. occultare geheim.

oct-

oct-: < L. octo acht.

octopus

octopus: < Gr. oktōpous met acht voeten, van oktō acht + pous voet.

oer-

oer-: < HD. ur- voorvoegsel wat oorspronkelijk of oudst betekent.