occludeeren

occludeeren: < L. occludere < occlus opgesloten.

occult

occult:< L. occultare geheim.

oct-

oct-: < L. octo acht.

octopus

octopus: < Gr. oktōpous met acht voeten, van oktō acht + pous voet.