ooit

ooit: < OFries. ieta nog.

oor-

oor-: < MNl. oor- , or-, er- waarschijnlijk van oer-.

oordeel

oordeel:< MNl. ordeel uitspraak, oordeel < oor- + delen

oorzaak

oorzaak: < MNl. o(o)rzake sake ontwikkelde zich van rechtszaak tot zaak waaruit iets voortspruit, oorzaak.

oost

oost: < L. aurora dageraad.