over

over: < D. ├╝ber < L. super boven, meer, voorbij.