tabel

tabel: < L. tabula bord, tablet, lijst.

taboe

taboe: < Tongan tabu verboden.

tact

tact: < L. tactus gewaarwording van tast, tastzin < tangere tasten + -tus van actie.

tactiek

tactiek: < Gr. taktikos vatbaar voor rangschikking of ordenen. !?

tafel

tafel: < L. tabula plank. !