fortificatie

fortificatie: < Fr. fortification versterking < L. fortificationem versterking, fortificatie < L. fortis sterk, krachtig + -ficare maken, doen.

Plaats een reactie