fouilleren

fouilleren: < Fr. fouiller uitgraven, wroeten in de grond < L. fodicare porren, prikken < fodere graven, spitten.

Plaats een reactie