fractie

fractie: < Fr. fraction onderdeel, breuk < L. fractio het breken, brokstuk.

Plaats een reactie