fusie

fusie: < Fr. fusion samengaan < L. fusio samengieten, smelten van metalen < fundere gieten, smelten. .!

Plaats een reactie