-geen

-geen: < Gr. -genès bebornen uit < gennan voortbrengen.

Plaats een reactie