-ief

-ief: < Fr. -if , -ive < L. -ivus (vormt bijvoeglijke naamwoorden van werkwoorden) geeft aan dat er een neiging is tot het genoemde werkwoord. Voorbeeld: sporten ( werkwoord ) wordt: sportieve atleet.