immens

immens: < L. immensus onmeetbaar < im- niet + mensus gameet.

Plaats een reactie