landschap

Oudgermaanse > landam land + -schap >ND. scap toestand, omstandigheid.